KwaliteitsManagementSysteem

In het kader van de WKKGZ en de WTZa maak ik – Anka Steinfort – gebruik van het onderstaande kwaliteitsmanagement systeem. Hiermee maak in inzichtelijk hoe ik werk aan kwaliteit, een constante beweging in het verbeteren van de kwaliteit op het gebied van behandelen, praktijkvoering en zelfontwikkeling.

Om dit te bereiken, gebruik ik een cyclisch proces van bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van mijn werk.

 

Dus:

  • Ik Plan om iets te doen: Stel je doelen SMART*;
  • Ik Doe het: hou je aan de gestelde termijn;
  • Ik Check of het leidt tot het gewenste resultaat: Controleer aan de hand van gestelde doelen;
  • Ik Acteer als het gewenste resultaat nog niet is bereikt: Stel je werkwijze bij.

Ik werk vanuit mijn cliëntenoverzicht, waarop ik zie hoeveel cliënten ik heb, welke hulpvraag ze hebben en hoeveel sessies ze hebben gehad. Bij supervisie, intervisie, nascholing of webinar is bovenstaande een uitgangspunt van waaruit ik werk. Vanuit dit overzicht krijg ik zicht op mijn verbeterpunten, onderneem ik verbeteracties en evalueer ik de resultaten hiervan. Dat betekent dat ik voortdurend werk aan kwaliteitsverbetering door mijn therapeutische en vaktechnische vaardigheden op continue basis aan te scherpen.

 

In mijn praktijk geef ik hier vorm aan door:

Mij te trainen in continue zelfreflectie;

Deze houding blijft altijd de basis van waaruit ik werk als therapeut.

Dit train ik door:

  • Intervisie met collega’s ( 4 x per jaar)
  • Het lezen van vakliteratuur
  • Vakgerichte nascholing (4 x per jaar)
  • Medische/psychosociale nascholing (1 x per jaar)

Mijn overige activiteiten ter kwaliteitsverbetering bestaan uit:

– Ik ben lid van beroepsorganisatie NFG en koepelorganisatie RBCZ. In het kader van deze doe ik bijscholing en vindt er eens per vijf jaar een onafhankelijke externe visitatie plaats.

 

 

* Doelen zijn SMART als ze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn.