Samenwerkingen

Mijn missie is om een zo laagdrempelig mogelijk aanbod te creëren voor zoveel mogelijk mensen. Daarom ben ik verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan, om de kennis en expertise rondom complexe rouw en trauma toegankelijker te maken voor meer mensen.

Huisartsen van Stroomz

In deze hoedanigheid werk ik als Praktijk Ondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheid Zorg. Huisartsen en collegae verwijzen specifiek naar mij als cliënten vastlopen in hun rouw, dan wel gezonde handvatten willen ontvangen als ze te maken hebben met ingrijpende ervaringen. Het samenwerken in een gezondheidscentrum is een toegankelijke omgeving voor jong en oud, hierdoor kan ik heel laagdrempelig begeleiden. Ik geniet van deze functie dicht bij de mensen waarbij ik op een eenvoudige en toegankelijke manier op zoek ga naar de groeimogelijkheden van de mensen en gebruik kan maken van allerlei trainingen die binnen het gezondheidscentrum ook worden aangeboden. Stroomz heeft een breed bereik waardoor veel mensen zo in de basis kennis kunnen maken met nieuwe therapeutische methoden uit zowel het reguliere als het aanvullende veld.
Zie voor meer info: https://www.stroomz.nl

Stichting Nabestaanden na Zelfdoding Eindhoven e.o.

Jaarlijks faciliteer ik (al bijna meer dan 20 jaar) samen met een collega lotgenotengroepen voor nabestaanden na zelfdoding. Ik ben oa telefonisch aanspreekpunt voor vragen en advies, doe intakegesprekken en begeleid de groepen. Voor jongeren zijn ook korte individuele trajecten mogelijk. Dit initiatief is opgenomen in het protocol van de reguliere instellingen (GGZE, Zelfhulpnetwerk, WIJ Eindhoven) en wordt o.a. gefinancierd door de Stichting Nabestaanden na Zelfdoding, waardoor voor deze vorm van begeleiding maar een kleine financiële bijdrage wordt gevraagd.

Zie voor meer info: www.omgaanmetverliesnazelfdoding.nl

Wakkere Grootmoeders

In het voorjaar van 2019 is dit initiatief ontstaan om met elkaar projecten op te starten die wakker maken. Maandelijks komen we (online) bijeen om met elkaar te delen wat er aan maatschappelijke thema’s in ons leeft; hoe we bijvoorbeeld een bijdrage kunnen leveren aan gezond ouder worden of wat onze ingang is naar toekomstige zorg: anders omgaan met de dood: Leren te leven met sterven en kunnen kiezen in hoeverre je behandelingen wilt; sterven hoort bij het leven.
Mijn hart gaat uit naar transitiefases. Het leven heeft diverse overgangsfases. Het begint bij de geboorte en eindigt in de fase van sterven. Iedere fase draagt een groeisprong in zich en geeft de mogelijkheid om van Lot naar Bestemming te komen. Gezien mijn leeftijd wilde ik graag iets creëren voor vrouwen in de overgang. Ik zie de overgang als een doorgang naar onze bron van kracht. De Wakkere Grootmoeders faciliteren mee om oa dit initiatief mogelijk te maken.

Zie voor meer info: https://wakkeregrootmoeders.nl

Annelies de Moet

Sinds enige tijd werk ik met veel plezier samen met Annelies. Naast dat we de training “De Overgang als Bron van Kracht” hebben ontwikkeld, geven we ook samen groepsopstelling-ochtenden om zodoende laagdrempelig systemische zelfonderzoek te faciliteren. Als je merkt dat je steeds vastloopt in een bepaald levensthema kan een opstelling helderheid geven. Bij een opstelling gaan we middels resonanten/representanten op zoek naar de blokkade waarom iets niet meer vrijelijk stroomt in jouw leven. Zo kan je een vraag of verlangen over jezelf, familie, beroep, gezondheid of relaties nader onderzoeken. Het geeft je de mogelijkheid los te laten wat niet meer dient en heling te brengen op pijnstukken, zodat je vrijer verder kunt gaan en datgene tot bloei laat komen wat het licht wil zien.

Zie voor meer informatie over Annelies de Moet: https://vrouwenkracht.nu

 

Heb je een vraag die je graag via een opstelling wil verkennen, neem dan contact met ons op.