Privacyverklaring

Anka Steinfort
Innerlijke Veerkracht: praktijk voor Trauma, Rouw, Zingeving en Identiteit
Psychosociale therapie
Trauma en verliesverwerking
Identiteit georiënteerde Psychotrauma Therapie (IopT)
Individuele – ,relatie – ,systeemtherapie.
Groepstherapie voor nabestaanden na zelfdoding

Persoonsgegevens
Anka Steinfort verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:
• Voor- en achternaam en voorletters
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Anka Steinfort verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraagt zij specifiek om uw toestemming middels het tekenen van de behandelingsovereenkomst.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar wordt om toestemming van hun ouders of voogd gevraagd.

Hoe lang we gegevens bewaren
Anka Steinfort zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hiervoor staat wettelijke bewaartermijn. 

Delen met anderen
Anka Steinfort deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Anka Steinfort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: ankasteinfort@gmail.nl
Anka Steinfort zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

Beveiliging
Anka Steinfort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ankasteinfort@gmail.nl